Zarges1.JPG

BYGGSTÄLLNING

Zarges Eurostar

Plattformshöjd 5m

Arbetshöjd 7m

Basmått 1,65 x 1,50 m

 

Modul A+B+C

1652043l.jpg

STEGE MALMBERGS

5 steg

Höjd arbetsplatform

1240 mm 

 

1 st

 

1 st

( Tillhör Rogers Scen och ljus )

 

Totalt 2 st

 
stäng